Burgemeester vd Laan & stadsdeelvoorzitter Baâdoud willen een eind maken aan het vluchtelingenkamp aan de Notweg in Amsterdam

Nieuws, gepost door: nn op 16/11/2012 11:10:04

Wanneer: 16/11/2012 - 21:43

Dit hebben ze middels een schrijven aan de advocaten kenbaar gemaakt. Het schrijven van burgemeester vd Laan & stadsdeelvoorzitter Baâdoud zelf is hier: www.amsterdam.nl/publish/pages/295527/161112_brief_notweg.pdf te downloaden.

Gesteld is dus (met een hoop argumenten die, zo te verwachten was, opgeblazen en uit de context gerukt worden) dat het tentenkamp een "permanent" karakter dreigt te krijgen (wat volgens hun voorbijgaat aan het demonstratierecht) en dat dat aanleiding is om met uiteraard veel machtsvertoon te gaan ontruimen als het kampement niet op vrijdag 23 nov 2012 07:00 zelf ontruimd is.

Gesteld is ook, dat een nieuw kampement op een andere locatie niet meer toegestaan gaat worden. Althans het demonstreren op een andere locatie mag niet meer gepaard gaan met het plaatsen van objecten die gericht zijn op nachtelijk verblijf.

De enige geste die gedaan wordt, voor alleen de 88 daar nu volgens telling van de gemeente verblijvende vluchtelingen, is dat deze voor maximaal 30 dagen in een gemeentelijke dak- of thuislozenopvang binnen of buiten Amsterdam kunnen "herstellen". Daarna worden allen onherroepelijk als grof vuil op straat gedumpt, de winterkou in.

Uiteraard wordt in heel het schrijven compleet voorbij gegaan aan de legitiem gestelde eisen van de vluchtelingen zelf, die zijn vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financiële, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen.

Opvallend mag ook genoemd worden, dat staatssecretaris Teeven (Ministerie van Veiligheid en justitie) op do 15 nov 2012 een schrijven de wereld ingestuurd heeft (hier te downloaden: www.amsterdam.nl/publish/pages/295527/stand_van_zaken_met_betrekking_tot... ), waarin het te voeren wanbeleid op voorhand al gecoverd wordt. Daaruit dit citaat:

"Zoals opgemerkt in de brief van 23 oktober 2012 is het aan gemeenten om keuzes te maken over het voortbestaan van een protestactie vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de openbare orde en in het kader van de Wet openbare manifestaties. Het Rijk komt hierin geen rol toe. Dat neemt niet weg dat ik er begrip voor heb dat de gemeente Amsterdam en Den Haag ook naar het Rijk kijken voor ondersteuning bij de ontstane situatie."

Dit ZOU dus kunnen impliceren dat burgemeester v Aartsen -Den Haag- eenzelfde tactiek als burgemeester vd Laan -Amsterdam- gaat ontwikkelen om het kampement aan de Koekamp ook ontruimd te krijgen. Waakzaamheid en alertheid is dan ook geboden. Houdt de berichten in de media de komende dagen dan ook in de gaten.

In een van de argumenten om tenslotte tot ontruiming over te gaan, is door van burgemeester vd Laan & stadsdeelvoorzitter Baâdoud trouwens een HEEL gevaarlijke tendens waarneembaar (en ik citeer uit dat schrijven):

"Hierdoor nemen ook de risico's op wanordelijkheden toe. De recente actie van de extreem rechtse groepering Voorpost -hoe ongepast ook op zichzelf- vormt in dit kader een signaal."

en:

"gezien dit alles ook het risico op wanordelijkheden (mede als gevolg van tegendemonstraties) toeneemt."

Dit impliceert feitelijk dat er gezegd wordt dat er (o.a.) gezwicht wordt voor fascisme !!! Burgemeester vd Laan & stadsdeelvoorzitter Baâdoud gaan er compleet aan voorbij dat als een fascist ademt, deze liegt !!!

Het geheel van aangevoerde drogredenen schreeuwt om actie, want: waar recht een onrecht wordt, wordt verzet een plicht !!! (Waarbij protest betekent te zeggen dat dit en dat me niet zint en verzet er voor zorgt dat dit en dat wat me niet zint, niet meer gebeurd)

Geen mens is illegaal!

No borders, no nations, stop deportations!

(Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven en ter informatie bedoeld; mochten eventuele zelforganisaties omtrent de vluchtelingen anderszins oproepen als de door mij gedane oproep, bezie dan mijn gedane oproep als een individuele schreeuw om verzet tegen dit racistische -en tegemoetkomend aan het fascisme- wanbeleid)Wie: 
nn

De vluchtelingen die in een tentenkamp in de Amsterdamse wijk Osdorp verblijven, hoeven hun demonstratie niet uiterlijk komende vrijdag 23 nov 2012 af te breken.

De advocaten van de vluchtelingen -Böhler Advocaten- hebben het afgelopen weekend bij de rechter een bezwaarschrift ingediend tegen de ontruiming. Volgens de advocaten is een ontruiming in strijd met een aantal wetten. Zo wordt de vluchtelingen volgens de advocaten hun recht om te demonstreren ontnomen. Daarnaast zou het niet duidelijk zijn van wie het stuk grond is waarop wordt gedemonstreerd en staat daarmee niet vast dat het om een demonstratie op de openbare weg gaat.

De rechtbank, die op verzoek van de vluchtelingen beoordeelt of de aangezegde ontruiming rechtmatig is, heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om daar een oordeel over te vellen. De rechter wil onder meer het kamp bezoeken. Om daar genoeg tijd voor te hebben, heeft de rechtbank Van der Laan verzocht de ontruiming op te schorten. De burgemeester heeft daarom de ontruiming een week opgeschort tot vrijdag 30 november 07.00 uur.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech