Bezetting door ongedocumenteerde vluchtelingen in Ter Apel voor erkenning mensenrechten

Nieuws, gepost door: Vluchtelingen op straat op 29/11/2011 11:10:08

Wanneer: 29/11/2011 - 22:42

Ongedocumenteerde vluchtelingen gaan door met hun bezetting in Ter Apel gericht op de erkenning van hun basale mensenrechten

Wij zijn een groep van ongeveer 30 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië (mannen en vrouwen van jong tot oud en zelfs een gehandicapte man) en wij kamperen nu al 9 dagen voor de deur van het AZC in Ter Apel.

De bedoeling van onze bezetting is om aandacht te vragen voor het feit dat onze mensenrechten niet erkend worden en aan onze basisbehoeften niet tegemoetgekomen wordt. Onze asielverzoeken zijn afgewezen, maar de Nederlandse overheid kan ons niet uitzetten naar Somalië omdat het daar te gevaarlijk is. Wij zijn de AZC’s - waar wij woonden - uitgezet en de enige oplossing die de IND ons aangeeft is vrijwillige terugkeer naar dat land. Wij zijn Somalië juist ontvlucht om onze levens te redden en kunnen dus niet daar naartoe terugkeren. In de tussentijd worden wij gedwongen om onze eigen boontjes te doppen op straat zonder toegang tot eten, onderdak of gezondheidszorg.

Onze eisen zijn eenvoudig en we zijn van plan hier voor de deur van het AZC in Ter Apel te blijven kamperen totdat deze erkend worden.

Simpel gezegd is het enige dat wij willen dat onze asielverzoeken worden erkend omdat wij vluchtelingen zijn en de Nederlandse overheid onze status als zodanig zou moeten erkennen.
Wij hebben uw hulp nodig daar wij geen snelle oplossing verwachten en het aantal bezetters dagelijks aanzwelt. Tenten, slaapzakken, slaapmatjes, eten, e.d. zijn daarom erg welkom. Kom ons steunen met onze strijd voor de eerlijke behandeling van vluchtelingen in Nederland.

Voor meer informatie:

Muradin: +31 (0)6 4144 4048
Ahmed: +31 (0)6 1491 9501
vluchtelingenopstraat@gmail.com / vluchtelingenopstraat.blogspot.com

- engelse versie -

PRESS RELEASE 29 - 11 -2011

Occupation by undocumented refugees at the Ter Apel asylum seekers centre continues as they fight to have their basic human rights recognised

We, a group of approximately 30 rejected Somali asylum seekers (men and women of all ages and even a handicapped man), have been camping outside the Ter Apel AZC for 9 days now.

Our occupation intends to highlight the fact that our human rights and needs are not being met. Our requests for asylum have been rejected but the Dutch government cannot deport us to Somalia as the situation there is dangerous. We have been ejected from the AZCs we lived in and yet the only thing the IND has offered us is coerced voluntary return to Somalia. We fled that country to save our lives and so we cannot return there. In the meantime we have to fend for ourselves in the streets with no access to food, shelter or healthcare.

Our demands are very simple and we intend to stay camped outside the front gate in Ter Apel until these are met.

Basically, all we want is that our claims for asylum be recognised because we are refugees and the Dutch government should acknowledge our status as such.

We need your help because we do not expect this situation to be resolved in the near future and the number of occupiers is rising every day. Tents, sleeping bags, sleeping mats, food, etc. are therefore more than welcome. Come and support us in our fight for the fair treatment of refugees in the Netherlands.

For further information, please contact:

Muradin: +31 (0)6 4144 4048
Ahmed: +31 (0)6 1491 9501
vluchtelingenopstraat@gmail.com / vluchtelingenopstraat.blogspot.com

Tags: bezetting Ter Apel vluchtelingen


Wie: 
Vluchtelingen op straat

Net nadat we het bovenstaande bericht hadden geplaatst hoorden wij dat de bezetters bij het AZC in Ter Apel allemaal zijn gearresteerd door de politie.
Zodra wij nadere informatie ontvangen zullen wij dit hier posten.Wie: 
Vluchtelingen op straat

Twintig Somaliërs die buiten AC Ter Apel bivakkeerden in een tentenkamp, tegen hun gedwongen leven op straat, zijn vanavond opgepakt. Een moeder met twee kinderen, van vijf en elf jaar werden uit het centrum op straat gezet, terwijl het wettelijk verboden is kinderen op straat te zetten. De anderen, inclusief een man in rolstoel, zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit vertelt Marianne Bathoorn, zij was aanwezig bij de aanhouding.

Zij ondersteunt met twee andere Nederlanders de mensen in het tentenkamp. Op dit moment probeert ze de tenten en bagage in veiligheid te stellen. Ze heeft onderdak geregeld voor de vrouw met de kinderen. Ze roept iedereen op door te gaan met het tentenkamp en het protesteren tegen het op straat zetten van mensen die geen kant op kunnen en geen mogelijkheid hebben te overleven. "Ze mogen dood gaan maar niet voor de deur van Ter Apel", zegt Marianne. "Dit tentenkampje is een doorn in het oog van Justitie. Ze zijn opgesloten omdat ze op straat stonden. Terwijl ze zelf door Justitie op straat gezet zijn". Al sinds dinsdag vorige week bivakkeert een groep Somaliers die op straat geklinkerd zijn, met tentjes voor Aanmeldcentrum Ter Apel, omdat ze onderdak willen.

Vanavond kwam een groep van zes of zeven mensen van DT&V en IND naar buiten en nodigen de groep binnen uit voor een gesprek. Tot drie keer toe vertrouwden de mensen het niet, maar uiteindelijk zijn ze, zo vertelt Marianne, toch naar binnen gegaan omdat hen beloofd was dat ze veilig zouden zijn en dat over een oplossing gesproken zou worden.Eerder kregen ze een aantal keren tijdelijk onderdak voor een paar uur na inmenging van ondermeer Kamerlid Hans Spekman en een wethouder uit de omgeving. Steeds als die personen weg waren, werden ze weer op straat gezet.De groep van tien was inmiddels aangegroeid tot een groep van twintig. Ze zijn allen niet uitzetbaar. Kort geleden zijn twee mannen die 'vrijwillig' naar Zuid Somalië terugkeerden daar geweigerd en terug naar Nederland gestuurd. Ook Noord Somalië weigert mensen 'terug te nemen' die door Nederland worden uitgezet. Toch krijgen deze mensen geen opvang.

Meer informatie:Marianne Bathoorn 06 211 04 884

Achtergrond:Een aantal van deze Somaliërs zijn oprichters van de protestgroep Vluchtelingen op Straat, allemaal geklinkerde mensen die zichzelf in de zomer organiseerden nadat hen zelfs de toegang tot de nachtopvang voor daklozen geweigerd was. In Utrecht en Rotterdam vonden in de zomer protesten plaats, gevolgd door een landelijke actie in Den Haag eind september. Hier kwamen 500 vluchtelingen op af uit het hele land.
http://​www.vluchtelingenopstraatblogsp​ot.com/
www.vluchtelingenopstraatblogs​pot.comWie: 
vluchtelingen op straat

De aangehouden Somaliërs zitten in Rotterdam vast. Misschien daar ook een tentenkamp????!!!!!!!!!!!!!!

Zie ook 26/11 bericht en aanvullingen demonstratie 18/12Wie: 
Doorbraak

Meer informatie over de aanhouding:

weblog Vluchtelingen op Straat: http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/

Vluchtelingen Ter Apel naar binnen gelokt en opgesloten
http://www.doorbraak.eu/?p=8164


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech