Argentijnen: Vervolg Zorreguieta!

Nieuws, gepost door: linkerd op 12/11/2012 11:08:42

Wanneer: 12/11/2012 - 20:56

Negen nabestaanden van de Argentijnse militaire junta willen een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar Jorge Zorreguieta. Zorreguieta was ten tijde van Videla (onder)-secretaris van het ministerie van Landbouw.

De negen nabestaanden vragen in een persoonlijke brief aan de Tweede Kamer en het OM om een strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de vader van prinses Máxima bij verdwijningen en martelingen. Onderzoeksjournalist Arnold Karskens sprak met de nabestaanden, familieleden van slachtoffers en mensen die zelf werkten voor het ministerie van Landbouw.

Het tv-programma EenVandaag besteedde vandaag aandacht aan de bevindingen van Karskens. Zo vertelt de Alberto Golberg hem hoe hij, na twee dagen te zijn gemarteld, in april 1976 in de gevangenis bezoek kreeg van zijn personeelsfunctionaris van een onderzoekscentrum dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw. De beambte overhandigde hem namens het ministerie zijn ontslagbrief.

Dinsdag 13 november om 12.00 uur picket-line op het Plein in Den Haag. Aansluitend wordt het verzoek van de negen nabestaanden voor een nieuw onderzoek ingediend bij de commissie van Justitie & Veiligheid.

http://www.ravagedigitaal.org/2012nieuws/0--nov/08/nws.phpWie: 
nn

13 november 2012. , 13:30 uur Statenhal in Tweede Kamer.

Persbericht

H.I.J.O.S. Nederland zal in samenwerking met Stichting Onderzoek
Oorlogsmisdaden (Arnold Karskens) dinsdag 13 november a.s. om 13:30 uur
een verzoek aan de Commissie van Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer
aanbieden met een drietal verzoeken.

Alle eerst dringen wij aan op justitieel onderzoek naar de heer Jorge
Zorreguieta zoals gevraagd door de aan ons nieuw bekende nabestaanden van
slachtoffers van het Videla regime 1976-83 in Argentinië. De slachtoffers
waren werkzaam bij het ministerie van Zorreguieta en stonden onder zijn
leiding, zoals genoemd tijdens de uitzending van EenVandaag dd 12
november 2012. De nabestaanden, woonachtig in Nederland en Argentinië,
verzoeken Nederland, vanwege de onmogelijkheid Zorreguieta in Argentinië
te vervolgen, om hier, ongeacht de mogelijke politieke of staatkundige
gevolgen, een eerlijke rechtsgang te garanderen welke verplichting door
Nederland in verschillende verdragen is aangegaan.

Ten tweede verzoeken wij de commissie - om bij een tweede weigering van
het OM over te gaan tot justitieel onderzoek naar de heer Zorreguieta -
een parlementair onderzoek in te stellen naar de gang van zaken binnen het
OM en de minister ter verantwoording te roepen.

Ten derde, zolang Zorreguieta zich niet voor de rechter heeft verantwoord,
verzoekt H.I.J.O.S., nogmaals, de Tweede Kamer te bevestigen dat
Zorreguieta niet bij publieke aangelegenheden welkom is. Het is inmiddels
overduidelijk dat Zorreguieta willens en wetens deelnam aan het Videla
regime, van het begin tot het eind. Nederland pretendeert voorop te lopen
op het gebied van mensenrechten en het zou hypocriet zijn een man als
Zorreguieta niet eens te willen onderzoeken. Zijn aanwezigheid bij de
inhuldiging van Willem Alexander zou verkeerde signalen over de
Nederlandse moraal, integriteit en ethiek afgeven en zo een smet op de dag
werpen die nationaal en internationaal opgemerkt zal worden.

De aanbieding van het nieuwe bewijs zal begeleid worden door een kleine
groep nabestaanden en sympathisanten van H.I.J.O.S. die op ludieke wijze
uiting zal geven aan het algemene gevoel dat heerst als het koningshuis te
maken krijgt met justitie. Toga’s en oranje oogkleppen zullen daarbij aan
te pas komen.

H.I.J.O.S. heeft eerder geprotesteerd tegen het publiekelijk optreden van
Zorreguieta en zoekt wereldwijd naar Waarheid, naar Gerechtigheid, vecht
tegen Vergetelheid en het Verzwijgen van misdaden tegen de mensheid
gepleegd door dictaturen en repressieve staten, in welk land dan ook.
H.I.J.O.S. is in bijna heel Latijns Amerika, in nagenoeg alle Europese
landen, in de VS en Canada aanwezig en werkt samen met organisaties in
Azië en Afrika.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech