Rigaer94: Our statement on the current situation (+Vid)

Nieuws, gepost door: Rigaer94 op 17/06/2021 06:04:31

Wanneer: 17/06/2021 - 15:50

This statement is from last night. Meanwhile police entered the house.

Today, on the evening of June 16, we look back on a militant day and a temporary autonomous zone and look forward with a clenched fist. Yes, we will remember the barricades in Rigaer Straße and their collective defense for a long time with a big smile on our faces. Step by step, the Senate and the owners are burning their fingers at the attempted destruction of our home.

After the street, there are now problems on the legal level. A higher administrative court has considerably complicated the starting position for those responsible at the Senate and the letterbox company for the attack on our house. The latter, represented by Bernau, Luschnat and von Arentin, was forbidden to enter our premises at all. Moreover, the cops are to be given access only to the stairwell, attic, courtyard, etc., but not to the private apartments.

At this moment, the expert, who is now declared to be responsible, is told by our lawyers that he can inspect the fire protection in our house without any danger to his health and can come in and out without any problems. Of course, without even a cop, as we have already declared in January 2021. And we keep our word. That should have become more than clear again today. Completely in contrast to the word of numerous politicians*innen, whether in the district or senate, that of the cops or even a windy letter box company. Some of them still dare to claim that it is not about an eviction of Rigaer94.

In this context, we would like to point out that we have already carried out several fire safety assessments since November 2020 and have remedied deficiencies on our own. It is up to the Senate and a letterbox company not to have accepted this and thus to have gradually unmasked their pretextual argument that it is only about the safety of the residents of Rigaer94 and their neighbors.

So, if the politicians decide to storm the building, they will go the way we already predicted. In this case, we will defend ourselves. Against the cops destroying everything in order to be able to declare our house “uninhabitable” as a result. Against the fact that our beloved place and its inherent ideas of collectivity, mutual aid, solidarity and self-determination are to be destroyed.

Today we have shown to all those who doubted it that we are not only ready but also able to intensify the conflict with the state and its henchmen. We met them at a time when they did not expect it and for which they were certainly not prepared. We thank all the people, neighbors and friends who showed solidarity and we are looking forward to the coming hours.

Your Rigaer94

https://rigaer94.squat.net/

Video from the militant defence of Rigaer Street https://www.youtube.com/watch?v=mv28JGMNSYE

Tags: Rigaer94


Wie: 
mdt

Rigaer94: onze verklaring over de stand van zaken

Vandaag, op de avond van woensdag 16 juni, kijken we terug op een strijdbare dag en een tijdelijke autonome zone en kijken we met geheven vuist vooruit. Ja, we zullen nog lang met een grote glimlach op ons gezicht terugdenken aan de barricaden in de Rigaer Straße en hun collectieve verdediging. Stap voor stap branden de Senaat en de eigenaars hun vingers aan de poging tot het verwoesten van ons huis.

Na de straat zijn er nu ook problemen op juridisch niveau. Een hogere administratieve rechtbank heeft de uitgangspositie van degenen die bij de Senaat en de brievenbusfirma verantwoordelijk zijn voor de aanslag op ons huis, aanzienlijk bemoeilijkt. Deze laatste, vertegenwoordigd door Bernau, Luschnat en von Arentin, werd de toegang tot ons terrein ontzegd. De smeris heeft bovendien alleen toegang tot het trappenhuis, de zolder, de binnenplaats, enzovoort, maar niet tot de privé-appartementen.

***De deskundige, die nu verantwoordelijk is verklaard, krijgt van onze advocaten te horen dat hij de brandveiligheid in ons huis kan inspecteren zonder gevaar voor eigen gezondheid en dat hij zonder problemen naar binnen en naar buiten kan. Natuurlijk zonder maar één smeris, net zoals we al in januari 2021 verklaarden. En we houden woord. Dat zou vandaag weer meer dan duidelijk moeten zijn geworden. Dit in tegenstelling tot het woord van talrijke politici, of het nu in het district is of in de Senaat, de smeris of zelfs het neppe lege vennootschap. Sommigen van hen durven nog steeds te beweren dat het hen niet gaat om de ontruiming van Rigaer94.***

In dit verband willen wij erop wijzen dat wij sinds november 2020 al verschillende brandveiligheidsrapporten hebben laten opstellen en gebreken onafhankelijk zijn vastgesteld. De Senaat en een leeg vennootschap hebben deze opzettelijk genegeerd en zo is hun voorwendsel dat het alleen om de veiligheid van de bewoners van Rigaer94 en hun buren te doen is, geleidelijk ontmaskerd.

Dus, als politici besluiten het gebouw te bestormen, zal het gaan zoals wij hebben voorspeld. In dit geval zullen we ons verdedigen. Tegen de smeris die alles vernielt zodat ze vervolgens ons huis "onbewoonbaar" kunnen verklaren. Tegen de vernietiging van onze geliefde plek en de daaraan verbonden ideeën van collectiviteit, wederzijdse hulp, solidariteit en zelfbeschikking.

Vandaag hebben wij allen die twijfelden laten zien dat wij niet alleen bereid zijn maar ook in staat het conflict met de staat en zijn handlangers te escaleren. Wij troffen hen op een moment dat zij het niet verwachtten en waarop zij zeker niet voorbereid waren. Wij danken alle solidaire mensen, buren en vrienden en kijken uit naar de komende uren.

Jullie Rigaer94

Video @SchwarzePalmen
Video van de militante verdediging van de Rigaer Straße, https://www.youtube.com/watch?v=mv28JGMNSYE

Bron: https://rigaer94.squat.net/2021/06/16/rigaer94-unsere-erklarung-zur-aktu...Wie: 
nn

Videos 'Autonome Zone in der Rigaer Straße/Berlin'
https://kolektiva.media/videos/watch/2fb47538-7e1f-4a08-9b44-50d5c316a022


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech