Anarcha-Feminst Group Amsterdam Squat building on Sint Willibrodrusstraat

Nieuws, gepost door: nn op 05/06/2021 06:01:12

Wanneer: 05/06/2021 - 00:09

Today we squatted Sint Willibrodrusstraat 15 owned by 'evil corp' Blackstone.


Today we squatted Sint Willibrodrusstraat 15 owned by 'evil corp' Blackstone.
This building has been empty for a long time. today we ended this situation of emptyness and speculation by giving
the house back its purpose.

Fuck Blackstone, eat the rich!
Stop speculation , squat the world

We are told that there are not enough houses for everyone, that there are not enough spaces for the refugees and migrants coming here fleeing imperialist wars and economies that have been destroyed by (neo)colonialism. It is unacceptable that the media blame migration for the fact that we all seem to struggle to find a home.There is no problem of a lack of space, there is no "housing crisis", the only problem is the unequal distribution of wealth. The problem is capitalism.

We are being pushed out of our city by rising rent prices and gentrification. Social housing is being sold off privately and the lack of affordable housing means people are forced to leave the city. People struggle to pay rent while investors are given free range to do as they please.

The owner of this building, Blackstone is an International company that speculates on the prices of housing to make the rich richer. Blackstone is one of the largest commercial owners of housing in the world with 140 billion dollars in property, and is notorious for its abuse of renters and violent evictions.In 2019, they purchased 250 million euros worth of housing in the Netherlands. Through these mass purchase of housing, the company profits off the privitization of housing, making it increasily inaccessible and turning basic needs into a comodity. This is unacceptable, rent is theft! Blackstone abuses and exploits its tentants so that its investors can get richer.

We don't want corporations to own our city, we want housing for all!
Our cities are not board games for the rich to play. We will not stand by as they speculate our space away.

We, anarcha feminist group amsterdam squat this building as a protest against property for profit and against the privitisation of our city. We squat this building out of a belief that no houses should remain empty while others are homeless. The state that criminalises homelessness and lets homes sit vacant for years is the real criminal. To blackstone, this building is one out of the thousands that sit rotting on the market but for us this building will become a home for many and a queer feminist political centre from which our community will flourish. So Blackstone can Fuck off!

We are in a pandemic, another crisis and while multinationals receive billions in bailouts it is those already in precarious positions that are forced to carry the burden.
First we are called essential workers- then we are evicted from our houses when we can not afford the rent any more. It is time to take backs space. To say: enough is enough. It is only when we get organised, take action and fight back against the harm done to our bodies and minds that we stand any chance. Let there be no illusion, if we want anything we will have to fight for it ourselves. The only way to win ground, to find sanity and to survive is through fighting together against the exploitation done by this capitalist system.

So lets take back the streets & the houses left empty.

Today is a collective act of taking back a space from those in power. We might not succeed all the time, we might fail and we might fail hard. We have been through many evictions in the last months. But we are more angry than we are tired. With every direct action we learn. Our actions must serve to extend the networks of solidarity, to contribute to the construction of a society based on mutual aid, to destroy all authority based on violence.
It is in these moments that we get together and experience our collective power, that we can imagine what could be possible. It is these moments that allow us to dream.

Politieke statement (Dutch)
Vandaag hebben wij Sint Willibrordusstraat 15 gekraakt, waarvan de wereldwijde speculator Blackstone de eigenaar is. Dit gebouw staat al lange tijd leeg. Vandaag hebben wij een einde gemaakt aan die situatie van leegstand en speculatie, door dit huis te gebruiken waarvoor het bedoeld is: als een plek om te wonen.

Fuck blackstone, eet de rijken!
Stop speculatie, kraak de wereld

Ons wordt verteld dat er niet genoeg huizen zijn voor iedereen, dat er niet genoeg ruimte is voor de vluchtelingen en migranten die vluchten voor imperialistische oorlogen en economieën die zijn verwoest door (neo)kolonialisme. Het is onacceptabel dat de media migratie de schuld geeft van het feit dat we allemaal moeite hebben om een huis te vinden. Er is geen ruimtegebrek, er is geen "wooncrisis", het enige probleem is de ongelijke verdeling van welvaart. Het probleem is kapitalisme.

We worden uit onze stad verdreven door stijgende huurprijzen en gentrificatie. Sociale huurwoningen worden verkocht aan de private sector en het gebrek aan betaalbare woonruimte betekent dat mensen gedwongen zijn de stad te verlaten. Mensen hebben moeite de huur te betalen terwijl speculators vrij spel krijgen om te doen wat ze willen.

De eigenaar van dit gebouw, Blackstone, is een internationaal bedrijf dat speculeert met huizenprijzen zodat de rijken nog rijker kunnen worden. Blackstone is één van de grootste commerciële eigenaars van huizen ter wereld, ze hebben 140 miljard dollar aan vastgoed, en ze staan bekend om het schenden van huurdersrechten en gewelddadige huisuitzettingen. In 2019 kochten ze voor 250 miljoen euro aan vastgoed in Nederland. Via dit soort massa-aankopen maakt dit bedrijf winst op de privatisering van de woningmarkt, het zorgt ervoor dat wonen steeds ontoegankelijker wordt en dat basisbehoeften een handelswaar worden. Dit is onacceptabel, huur vragen is diefstal!
Blackstone maakt misbruik van huurders en buit huurders uit zodat investeerders nog rijker kunnen worden.

Wij willen niet dat grote bedrijven onze stad in handen hebben, wij willen woningen voor iedereen! Onze steden zijn geen speelbord waarop de rijken kunnen gaan spelen. We gaan niet toekijken terwijl ze onze leefruimte wegspeculeren.

Wij, anarcha-feministische groep amsterdam hebben dit gebouw gekraakt als een protest tegen het feit dat huizen voor winst gebruikt worden en als een protest tegen de privatisering van onze stad. Wij kraken dit gebouw in het geloof dat er geen huizen leeg zouden moeten blijven terwijl er mensen dakloos zijn. De staat criminaliseert dakloosheid en laat veel gebouwen tegelijkertijd jarenlang leeg staan. De staat is dus de echte crimineel. Voor Blackstone is dit gebouw slechts één van de duizenden gebouwen dat wegrot op de markt, maar voor ons zal dit gebouw een thuis worden voor velen en ook zal het een queer-feministisch politiek centrum zijn zodat onze gemeenschap op kan bloeien. Blackstone kan dus oprotten!

We zitten in een pandemie, nog een crisis erbij en terwijl multinationals miljarden aan staatssteun ontvangen, zijn het degene die al in een onzekere positie zitten die gedwongen zijn de lasten te dragen. Eerst noemen ze ons essentiele werkers - daarna worden we uit onze huizen gezet omdat we de huur niet meer kunnen betalen. Het is tijd om ruimte terug te nemen. Het is tijd om te zeggen: genoeg is genoeg. Alleen als we onszelf organiseren, als we actie ondernemen en terugvechten tegen de schade die aan onze lichamen en aan onze geesten wordt gedaan, alleen dan hebben we een kans. Laten we geen illusies hebben, als we ook maar iets willen, dan zullen we er zelf voor moeten vechten. De enige manier om ruimte te winnen, om gezondheid te vinden en om te overleven is door samen te vechten tegen de uitbuiting die het kapitalistische systeem is.

Dus laten we de straten en de leegstaande huizen terugnemen!

Vandaag is een collectieve actie om ruimte terug te nemen van hen die de macht hebben. Misschien hebben we niet altijd succes, we zullen soms falen en soms falen we heel erg. We hebben veel huisuitzettingen meegemaakt de afgelopen maanden. Maar we zijn bozer dan dat we moe zijn. Met iedere directe actie leren we. Onze acties moeten tot doel hebben om netwerken van solidariteit uit te breiden, om te bouwen aan een samenleving gebaseerd op wederzijdse hulp en om alle autoriteit die gebaseerd is op geweld te vernietigen. Het is op dit soort momenten dat we samenkomen en onze gezamenlijke kracht ervaren, dat we ons kunnen gaan voorstellen wat er allemaal mogelijk is. Op dit soort momenten kunnen wij dromen.Wie: 
nn

Yessss <3Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Blackstone roert zich op Amsterdamse huizenmarkt: "Een soort sprinkhanen-kapitaal"
https://www.at5.nl/artikelen/209410/blackstone-roert-zich-op-amsterdamse...Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech