Ali is weer vrij!

Nieuws, gepost door: nn op 29/03/2018 03:01:02

Wanneer: 29/03/2018 - 12:36

Vanochtend om 7:10 heeft de politie samen met de IND een inval gedaan bij een kraakpand in de Schilderswijk om daar onze vriend Ali te arresteren. Begin van de middag is Ali weer vrijgelaten.

In de vroege ochtend hebben de honden van de politie en IND een inval gedaan bij onze vriend Ali omdat hij niet over de juiste papieren zou beschikken. Zo'n tien agenten stonden klaar met twee stormrammen om de deur er uit de beuken, dit was niet nodig omdat Ali zelf de deur heeft open gedaan. Ali werd overgebracht naar het hoofdbureau.

Uit het proces verbaal blijkt dat ze Ali wouden uitzetten en of in vreemdelingendetentie plaatsen. Hierdoor hadden ze ook een binnentredingsbevel gekregen van de Officier van Justitie. Dit is vreemd aangezien er geen gedwongen deportaties plaatsvinden naar Irak. Hier was enige onduidelijkheid over of dit veranderd was maar na uitzoekwerk van zijn advocaat blijkt dit nog steeds zo te zijn. De politie heeft zijn huis doorzocht en zijn laptop en telefoon meegenomen. Op het bureau hebben ze zijn laptop doorzocht 'opzoek naar zijn paspoort' aldus de politie. Ook probeerde ze Ali te dwingen zijn telefoon te ontgrendelen maar dit weigerde hij.

De vreemdelingenadvocaat van Ali heeft gelijk een nieuwe asielaanvraag gedaan (waar ze al mee bezig waren) toen het nieuws binnenkwam dat hij was gearresteerd. Onduidelijk is of dit ook de rede is dat hij is vrijgelaten. Ali wil iedereen die het eerdere bericht over zijn arrestatie heeft verspreid bedankten.

We zijn blij dat Ali vrij is maar de woede blijft. Elke dag worden er mensen gearresteerd, vast gezet en vernederd omdat zij niet de juiste papieren hebben. Het is belangrijk dat we ons hier tegen blijven verzetten.

Sloop alle grenzen en de deportatiemachine!Wie: 
nn

Ali is free again!

This morning at 07:10h the police and the IND (immigration service) raided a squat in the Schilderswijk in The Hague to arrest our friend Ali. This afternoon Ali was released.

In the early morning the dogs of the police and the IND raided the house of our friend Ali because he supposedly did not possess the right papers to remain in the country. About ten cops were ready to beat down the door. This was not necessary because Ali opened the door himself, he was then arrested and transferred to the police headquarters.

From the papers he was given it seems the authorities either wanted to deport Ali or lock him up in a detention centre. They also had a warrant to enter his house to arrest him. This is bizarre because at the moment there are no deportations to Iraq. There was confusion about this fact, but after research done by Ali's lawyer this still seems to be the case. The cops searched his house and took his phone and laptop. At the police station the cops searched his laptop to 'look for his passport'. They also ordered him to unlock his phone but he refused.

Ali's lawyer filed a new asylum application (they were already in the process of doing so) when the news of his arrest came in. It is unsure if this was the reason for his release. Ali would like to thank everyone who spread the previous message about his arrest.

We are happy that Ali is free again, but our rage remains. Every day people are arrested and locked up because they do not posses the right papers. It is important to continue struggling against this situation.

Destroy all borders and the deportation machine!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech