[persbericht] Wij Zijn Hier wint rechtzaak en kan tot 3 juli in de Vluchtlumumba blijven

Nieuws, gepost door: Wij Zijn Hier op 25/05/2017 05:03:10

Wanneer: 25/05/2017 - 13:52

Gisteren heeft de Somalische groep van Wij Zijn Hier een rechtzaak gewonnen tegen de Staat der Nederlanden met betrekking tot hun verblijf aan de Florijn 8-11 in Amsterdam-Zuidoost. De autoriteiten hadden de onmiddellijke ontruiming aangekondigd van deze locatie, de 'Vluchtlumumba', die de groep op 9 april dit jaar had betrokken. Echter, hun verzoek te mogen te blijven tot het einde van de Ramadan is ingewilligd door de Rechtbank in Amsterdam.


De groep bestaat uit 20 mannen die al lange tijd in Nederland verblijven. Sommigen van hen zijn hier al meer dan 20 jaar, zonder de mogelijkheid om terug te gaan, of een normaal leven op te bouwen in Nederland. Nadat ze onruimd werden uit een vorige locatie eind vorig jaar, hebben ze ruim vier maanden op straat geleefd. Aangezien meerdere van hen met gezondheidsproblemen kampen en ze meer tijd nodig hadden een andere plek te vinden, had de groep besloten de huidige locatie niet te gaan verlaten, maar te eisen te mogen blijven tot 3 juli.

De rechtbank heeft gisteren geoordeeld dat het belang van de Staat om te ontruimen minder weegt dan het recht op huisvesting van de bewoners tot 3 juli. “De bewoners dient nog een korte termijn te worden gegund om andere woonruimte te vinden. Daarbij is in aanmerking genomen dat eisers behoren tot een kwetsbare groep uitgeprocedeerde asielzoekers met een uitzichtloos bestaan in Nederland, waarvan aannemelijk is dat die na de ontruiming (wederom) op straat zal komen te staan.”

De Somalische groep is tevreden dat hun moeilijke situatie gedeeltelijk door de rechtbank wordt erkend. "Voor nu zijn we blij, en opgelucht. Het is een grote overwinning voor Wij Zijn Hier. Verder zullen we inderdaad het gebouw op 3 juli verlaten, als beloofd. We willen geen problemen veroorzaken, maar hebben alleen een acceptabele plek om te wonen nodig."

Vanaf 3 juli staat de groep echter weer op straat, terwijl de nachtopvang van de gemeente, de bed-bad-brood-regeling, nog steeds vol is. Het is overigens ook geen oplossing, omdat mensen dan overdag nog steeds op straat moeten zwerven . "We roepen nog altijd op onze problematische situatie te veranderen. We hebben een status nodig voor onze basale mensenrechten en een plek om te wonen op de lange termijn", aldus de groep. Sinds het begin van Wij Zijn Hier hebben al meer dan 80 van haar leden een officiele status toegekend gekregen.

"We danken de rechter voor het serieus nemen van ons verhaal en de wijze en menselijke beslissing, en onze advocaat en vrijwilligers voor hun hulp. We staan in solidariteit met de andere groepen van Wij Zijn Hier en wensen iedereen een gelukkige Ramadan."

>>>>>>

[PRESS RELEASE]

REFUGEE COLLECTIVE WE ARE HERE WINS COURT CASE AND CAN STAY IN THE 'VLUCHTLUMUMBA' TILL 3 JULY

Yesterday, the Somali group of We Are Here won the court case against the State of the Netherlands with regard to their stay at Florijn 8-11 in Amsterdam-Zuidoost. The authorities ordered the immediate eviction of the 'Vluchtlumumba', which they started to inhabit on 9 April 2017. However, their request to stay until the end of the Ramadan has been granted by the Court of Amsterdam.

The group consists of 20 men who have been in the Netherlands for a long time. Some of them have been here for up to 20 years, without the possibility to go back, or to lead a normal life in The Netherlands. After being evicted from a previous building last year, they were on the street for four months. As many of them have various health problems and as they needed more time to find another place, the group decided not to leave the building as ordered, but demanded to be allowed to stay until 3 July.

The court ruled that the interest of the state to evict is less urgent than the right to housing of the current inhabitants of the place until 3 July. “The inhabitants should have some more time to find another place to live. It is further taken into account that the inhabitants are a part of a vulnerable group of asylum seekers, with a hopeless existence in the Netherlands. It's plausible the group will again be on the street after the eviction."

The Somali group is content that their difficult situation is partly being acknowledged by the court. "For now, we are very happy, and relieved. It is a great victory for We Are Here. We will indeed leave the building on July 3 as promised. We don't want to cause any trouble, we just want a decent place to live."

From 3 July the group will again be on the street however, while the night shelter of the municipality, the BBB (bed, bath, bread), is still full. Besides, it is not a solution, as leaves people on the street during the day. "We still call on everybody to change our problematic situation. We need a status for our basic human rights and a place to live on the long term", according to the group. Since the start of We Are Here, more than 80 of its members have been granted official refugee status.

"We thank the judge for taking our story seriously and this wise and human decision, and our lawyer and supporters for their help. We stand in solidarity with the other groups of We Are Here and wish everybody a Happy Ramadan."


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech