Letter from comrade facing extradition [BCN]

Nieuws, gepost door: nn op 12/06/2016 06:11:28

Wanneer: 12/06/2016 - 22:10

Extradition to Germany postponed and letter from the comrade currently imprisoned in the Soto del Real Prison in Madrid, Spain on suspicion of a bank robbery in Aachen.

-------------------------

A few days ago, when we already took for granted the extradition of the comrade arrested on the 13th of April, we heard of the decision of the Spanish Audiencia Nacional to postpone by one month the handing over of her to the German State. This was a response to a demand made by our defence based on the process of marriage that the comrade was realising before she was arrested.

Precisely in the moment of hearing of the judicial decision, the comrade had been transferred to the women's prison of Brieva (Ávila), from where we believed she would be prepared for her flight to Germany. Being there she managed to get this card to us, addressed to the outside, which we reproduce below. At the moment of writing the comrade is once again in the Soto del Real prison in Madrid, in isolation and sharing the yard with other prisoners, until at least the 30th of June, the date on which the extended period granted to enable the celebration of her wedding will end. Meanwhile, we call out to continue showing our solidarity with her in the streets, to show our support of all the imprisoned fighters, and our most profound contempt of the system that keeps them hostage to defend its miserable order.

---------------------------------------------------------

Letter from the comrade:

Comrades, I write from the Brieva prison in Ávila, where they have just transferred me to after a month and a half in the Soto del Real prison in Madrid, always in FIES and isolation regime. I wanted to have written days ago, but all the communication and information is very slow and limited, and therefore I have not done it until now.

I deeply appreciate all the expressions and signs of solidarity and support. I have felt them so strong they transgressed the walls, the bars and the entire system of control and security. No matter how hard they try, they will never be able to break or brake our willpower and our decision to rebel against this world of complete misery in which they oblige us to live.

It is especially the more difficult conditions that give us more strength and determination to continue and sharpen the many fronts of combat we have, here inside as much as outside. The struggles for the liberation from every kind of oppression and authority are manifold, just like the just and legitimate methods and practices. From the simple negation of authority to the attack or the expropriation of a bank, there are many examples... The forever most important thing of the actions is that they can explain themselves and be understood for what they are; for their goals, finality and their value.

When the different struggles connect themselves in a wider context, they compliment and reinforce each other, and above everything break the division between the daily and personal with the political, since all the decisions we make in our personal lives end up being political, like the political decisions we take directly affect our personal lives. Although it is obvious we have to be careful with every step we take so as not to fall into the claws of the State and its servants, we know that struggling does not come for free, since the State and the media every time respond with more repression and a mediatic hunt toward all of us that face them.

For now I am here, but probably they will soon extradite me to Germany. I feel strong and alive, ready to face this situation and whatever is to come. More than anything proud of our ideas, our values and our anarchist practices and the life we choose now and that we continue to choose again every single day...

Strength and solidarity to everyone and to all the fighters, persecuted and imprisoned!
The struggle continues, they will never be able to stop us!

1st June 2016
Centre Penitenciari Brieva (Avila, Spain)

-------------------------

[Translated from Spanish]
https://solidaritatrebel.noblogs.orgWie: 
nn

Nederlands
- - -

Een paar dagen geleden, toen we al uitgingen van de deportatie van de kameraad die op 13 april gearresteerd werd, kregen we te horen dat de Spaanse Audiencia Nacional besloten had de uitlevering aan de Duitse Staat met een maand te verlengen. Dit was een reactie op een eis gesteld door onze verdediging, gebaseerd op het trouwproces dat gaande was voordat de kameraad werd opgepakt.

Precies op het moment dat we het juridische besluit te horen kregen, was de kameraad overgeplaatst naar de vrouwengevangenis in Brieva (Ávila), waarvandaan we dachten dat ze voorbereid zou worden op haar vlucht naar Duitsland. Terwijl ze daar was lukte het haar onderstaande brief ons te laten bereiken, geaddresseerd aan de buitenwereld. Op het moment van schrijven zit de kameraad wederom in de Soto del Real gevangenis in Madrid, in isolatie en met gedeelde luchtplaats. Ze zal hier tot tenminste 30 juni blijven, the dag waarop de verlengde periode, toegezegd om haar huwelijk te kunnen realiseren, zal aflopen. Ondertussen roepen wij op onze solidariteit met haar op straat te blijven tonen, onze steun voor alle gevangen vechters te laten zien, en onze meest diepe minachting voor het systeem dat hen gegijzeld houdt om haar ellendige orde te beschermen.

Brief van de kameraad:

Kameraden, ik schrijf vanuit de Brieva gevangenis in Ávila, waar ze me net naartoe hebben gebracht na anderhalve maand in de Soto del Real gevangenis in Madrid, altijd in FIES en in het isolatie regime. Ik wilde dagen geleden al geschreven hebben, maar alle communicatie en informatie is bijzonder traag and beperkt, daarom heb ik het tot nu toe niet gedaan.

Ik waardeer alle uitingen en signalen van solidariteit en steun ontzettend. Ik heb ze zo sterk gevoeld dat ze dwars door de muren, de tralies en het hele systeem van controle en toezicht heen gingen. Hoe hard ze het ook proberen, ze zullen nooit in staat zijn onze wilskracht en onze keuze in opstand te komen, tegen deze wereld van complete miserie waarin ze ons dwingen te leven, tegen te houden of af te remmen.

Het zijn bij uitstek de moeilijkere omstandigheden die ons meer kracht en vastberadenheid geven om door te gaan met het slijpen van de vele fronten van strijd die we hebben, hier binnen net zoals daar buiten. De strijden voor de bevrijding van iedere vorm van onderdrukking and autoriteit zijn veelvoudig, net zoals de rechtvaardige en legitieme methodes en praktijken. Van de simpele weigering van autoriteit tot de aanval of de onteigening van een bank, om maar een paar voorbeelden te noemen... Wat altijd het belangrijkste is aan de acties is dat ze zichzelf kunnen verklaren en in zichzelf begrepen kunnen worden; door hun doelen, hun beslistheid en hun waarde.

Wanneer de verschillende strijden zich verbinden in een bredere context, vullen ze elkaar aan en maken ze elkaar sterker, en bovenal breken ze de scheiding tussen het dagelijkse en persoonlijke met het politieke, omdat alle beslissingen die we in onze persoonlijke levens maken uiteindelijk politiek worden, net zoals alle politieke besluiten die we nemen op een directe manier onze persoonlijke levens beïnvloeden. Alhoewel het duidelijk is dat we voorzichtig moeten zijn met iedere stap die we zetten om niet in de klauwen van de Staat en haar onderdanen te vallen, weten we dat strijd een prijs heeft, omdat de Staat en de media iedere keer antwoorden met meer repressie en een mediatieke jacht op iedereen die haar het hoofd biedt.

Voorlopig ben ik hier, maar waarschijnlijk zullen ze me binnenkort uitleveren aan Duitsland. Ik voel me sterk en levendig, klaar om deze situatie en wat er dan ook moge komen te trotseren. Boven alles trots op onze ideeën, onze waarden en onze anarchistische praktijken en het leven dat we nu kiezen en dat we iedere dag opnieuw kiezen...

Kracht en solidariteit voor iedereen en alle vechters, vervolgd en opgesloten!
De strijd gaat door, ze zullen ons nooit kunnen tegenhouden!

1 juni 2016
Centre Penintenciari Brieva (Avila, Spanje)Wie: 
nn

Zie ook eerder:

Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland, https://www.indymedia.nl/node/32957
Update on Aachen repression, https://www.indymedia.nl/node/33022
Call for solidarity with our comrade imprisoned in Soto del Real Madrid, who is currently facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33535
CALL OUT for extending the solidarity with the imprisoned comrade in Soto del Real, facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33722
LAST MINUTE: CALL OUT FOR SOLIDARITY, https://www.indymedia.nl/node/33726 .Wie: 
nn

[Spanish prisons] Retaliations against comrade accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34065 .Wie: 
crosslinken kun je ook

Manifestation at Soto del Real prison [Madrid], https://www.indymedia.nl/node/34173
Solidarity actions in The Hague with comrade imprisoned in Spain on charges of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34186 .Wie: 
nn

[Spain] The extradition process has begun!, https://www.indymedia.nl/node/34219 .Wie: 
nn

(am*dam) solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankoverval, https://www.indymedia.nl/node/34274 .Wie: 
nn

Weer een arrestant, ditmaal in Amsterdam:

Anarchist comrade arrested 6-7-2016, https://www.indymedia.nl/node/34370 .Wie: 
nn

Solidariteitsdemonstratie in Amsterdam met gearresteerde kameraad beschuldigd van bankonteigening, https://www.indymedia.nl/node/34408
ATM machines demolished in solidarity with comrades accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34426 .Wie: 
nn

Update on the arrest of 6JULY, https://www.indymedia.nl/node/34474

6 juli comrade released [pending trial], https://www.indymedia.nl/node/34541 .Wie: 
nn

[Thessaloniki] Solidarity with the anarchist comrades accused of bank robbery in Germany, https://www.indymedia.nl/node/34563 .Wie: 
nn

Some light on the investigation that led to the imprisonment of the comrade arrested on the 13th of April, https://www.indymedia.nl/node/34602 .Wie: 
nn

Enkele aantekeningen over media en repressie/A few notes on media and repression, https://www.indymedia.nl/node/34949 .Wie: 
nn

[Update] Uitleveringszaak van anarchiste beschuldigd van een bankoverval in Aken, https://www.indymedia.nl/node/35214 .Wie: 
nn

Another comrade of Barcelona in prison for the case of bank expropriations in Germany, https://www.indymedia.nl/node/35249 .Wie: 
nn

extradition approved for amsterdam comrade prosecuted by aachen court, https://www.indymedia.nl/node/35598 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech