Actiegroep Sociale Huur Tugela - Herkraakt pand (A'dam)

Nieuws, gepost door: nn op 22/11/2015 11:03:59

Waar: Tugelaweg, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 22/11/2015 - 15:29

Op zondag 22 november is het pand aan de Tugelaweg 18A herkraakt uit onvrede met het woningbeleid in Amsterdam.

//English Below//
PERSBERICHT:

Amsterdam, 22 november 2015

Op zondag 22 november is het pand aan de Tugelaweg 18A herkraakt uit onvrede met het woningbeleid in Amsterdam. Het beleid waartegen gestreden wordt, is niet recent. De afbraak van sociale huisvesting is al jaren bezig. De privatisering van de sociale woningbouwcorporaties, die sinds de jaren '90 hun eigen financiën op orde moeten hebben, heeft ervoor gezorgd dat er een situatie is ontstaan waarbinnen betaalbare woningen door zowel woningbouwcorporaties als de politiek niet meer als rendabel worden beschouwd. Woningbouwcorporaties, die als doel mensen horen te huisvesten, stoten om deze rede juist de sociale huurwoningen af. De lokale politiek ziet dit met lede ogen aan en grijpt niet in. Hierdoor wordt de situatie op de huizenmarkt onhoudbaar; de huurprijzen stijgen en wachtlijsten worden alsmaar langer. Juist die mensen waarvoor sociale huisvesting bedoeld is, komen door dit beleid in de knel.

De Tugelablokken zijn hier een goed voorbeeld van. Meer dan 50% van de sociale huurwoningen verdwijnen hier. Twee blokken zijn al gerenoveerd, hiervoor in de plaats zijn vrije sector huur- en koopwoningen teruggekomen. Voor de overige blokken komt er deels sociale huur terug, echter door de hoge prijsverhoging kunnen bewoners hier niet terugkeren. Wij eisen dat de sociale huurwoningen in de overige Tugelablokken behouden blijven zonder de bovengenoemde prijsverhoging.

Er was in de Transvaalbuurt al een campagne bezig tegen het neoliberale woningbeleid. Door een ronde van spoedontruimingen op vrijdag 13 november, is er getracht de campagne de kiem in te smoren. De ontruiming die na anderhalve maand plaatsvond, had geen enkele juridische basis en moet gezien worden als een politieke actie. De politie toont hiermee voor de zoveelste keer haar repressieve karakter als de wapenstok van de woningcorporaties en de staat.

Wij laten ons echter niet tegenhouden door staatsrepressie. De campagne tegen het neoliberale woningbeleid gaat door. Wij zullen niet vrijwillig vertrekken, tenzij Ymere ons en de buurtbewoners garandeert dat de sociale huurwoningen in de overige Tugelablokken behouden blijven zonder een prijsverhoging.

Er zal een omkeer komen in de privatisering van de woningmarkt, waar bewoners en huurders voorop staan. Iedereen heeft het recht op betaalbare woonruimte en recht op stad! Om de afbraak van sociale huisvesting te voorkomen zullen wij ons, indien genoodzaakt, verzetten tegen het neoliberale beleid van Ymere, de politiek en de verdediger van de status quo; het politieapparaat.

Oog om oog, pand om pand.
Stop de afbraak van sociale huisvesting
------------------------------------------------------------------

On Sunday 22 November a building on the Tugelaweg 18A has been re-squatted out of discontent with the current housing policy in Amsterdam. The policy that is being fought is not a recent one. The breaking down of social housing has been going on for years. The privatizing of social housing companies, which have to handle their own finances since the 90s, has created a situation in which affordable housing is considered unprofitable both by the social housing companies and politicians. Social housing companies, whose goal is housing people, are for this reason rejecting social housing instead. Local politics see this happening but do not act. Because of this the situation on the housing market is becoming unsustainable; rents rise and waiting lists become longer and longer. Exactly those people for whom social housing is intended are getting problems because of this.

The Tugela blocks are a primary example of this. Here, over 50% of social housing disappears. Two blocks have already been renovated, and have been replaced by free sector renting or they have been sold. The remaining blocks will partially return as social renting, however, because of raised prices the current inhabitants will be unable to return. We demand that the social housing in the remaining Tugela blocks is preserved without the mentioned raising of prices.

In the transvaal neighborhood there was already a campaign against the neoliberal housing policy. Through a round of speed evictions on friday the 13th of November, an attempt was made to smother this resistance in the cradle. The eviction, which took place after a month and a half, has no juridical basis and must be seen as a political action. With this the police shows itself, once again, her repressive character as the baton of the housing companies and the state.

However, we will not be stopped by state repression. The champagne against the neoliberal housing policy continues. We will not leave voluntarily, unless Ymere guarantees us and the residents of this neighborhood that the social renting in the remaining Tugela blocks will be maintained without a raising of prices.

A turn will come in the privatizing of the housing market, where inhabitants and renters will come first. Everyone has the right to affordable living space and right to city! In order to prevent the breaking down of social housing we will, if necessary, defend ourselves against the neoliberal policies of Ymere, the politics and the defender of the status quo; the police force.

An eye for an eye, a house for a house.
Stop the breaking down of social housing

Tags: amsterdam kraken protest


Wie: 
nn

Zie ook eerder:

(AMS) Tugela-Blok Bezetting, https://www.indymedia.nl/node/30434
Smeris ontruimt vijf panden Tugelawegblokken (A'dam), https://www.indymedia.nl/node/30530 .Wie: 
Furniture

My girlfriend and I recently signed the contract to live in this apartment and we had already begun renovating the place and placed our tv-table, a small stairs and some other renovation materials in the house. We are students, and would hope that you leave our possessions unscathed.
Cheers,

studentWie: 
nn

Go there and ask them in person I am sure they will not eat you.Wie: 
nn

Vandaag (23 November 2015) is de betreffende woning om +/- 16.30 weer (spoed)ontruimd !
Dit gebeurde door enkele busjes met zg "platte petten" ,die een raam insloegen en de etagedeur forceerden.
Uiteindelijk zijn er 5 arrestanten gemaakt,die afgevoerd zijn naar buro Lineaustraat.
Het raam en de etagedeur zijn'dichtgeplaat' .............dus staat het weer leeg(!)

Foto: 


Wie: 
Arrestantengroep Amsterdam

Updates over de arrestanten kan je hier vinden/Here you can find updates on the arrestees:

https://www.indymedia.nl/node/30682Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech