VU Amsterdam: geef Teeven geen podium

Nieuws, gepost door: "Geef Teeven geen podium" op 02/12/2014 12:10:02

Wanneer: 02/12/2014 - 22:23

Open brief aan de Vrije Universiteit Amsterdam, naar aanleiding van:
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Programma%20Grensdoden%20en%20Mensenr...

Op 15 december vindt in de VU Amsterdam, Boelelaan 1105, Zaal Agora 1, een symposium en prijsuitreiking plaats onder de titel “Grensdoden en Mensenrechten”. De VU heeft het nodig gevonden de prijs te laten uitreiken door Fred Teeven.

Teeven mag ook nog reageren op wat de voorgaande sprekers over het Europese en Nederlandse beleid dat zoveel dode vluchtelingen opeist te zeggen hebben.

Waarom?

Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest om het beleid te verkopen als zogenaamd humaan en vriendelijk?
Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest om opsluiting en deportatie met de dood tot gevolg goed te praten?
Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest om te rechtvaardigen dat vluchtelingen worden opgejaagd, geweigerd en op straat gegooid?
Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest ter eer en meerdere glorie van zichzelf en zijn racistische apartheidspolitiek en dat van zijn collega's elders in Fort Europa?

Wij vinden van wel.

Tijd om niet Fred Teeven aan het woord te laten en een prijs te laten uitreiken, maar een vluchteling.

Waarom maakt de VU die keuze niet?

Waarom de keuze voor iemand die medeverantwoordelijk is voor vele grensdoden onder andere door verdrinking in de Middellandse zee, door deelname aan de grensbewakingsprogramma's van Frontex?

Waarom niet een overlevende aan het woord laten? Een dakloze vluchteling? Een illegaal verklaarde, een uitgeprocedeerde, een man of vrouw die niet door de IND wordt geloofd ondanks trauma en littekens? Waarom niet?

Wij roepen de VU op om af te zien van de deelname van Fred Teeven aan dit symposium en deze prijsuitreiking.

Als Fred Teeven komt, dan komen wij ook. Massaal. Omdat hij genoeg gezegd en gedaan heeft. Om het woord te geven aan mensen die al veel te lang het woord en het recht op bestaan is ontnomen.
Als Fred Teeven komt, roepen wij op te doen met deze verantwoordelijke voor de vele sterfgevallen en ellende van vluchtelingen, wat hij met vluchtelingen doet: Hem uitzetten. Uit de VU!

Recht van spreken voor de slachtoffers in plaats van de dader! Dat zou Fred Teeven aan moet spreken.

“Geef Teeven geen podium”Wie: 
Dhjana

Gemaild naar het bestuur van de VU, onderstaande mail. Zijn ze nou helemaal besodemieterd.
Mailadres van het bestuur is bestuurssecretariaat.rechten@vu.nl

Geachte meneer, mevrouw,

Bij de aankondiging van het symposium "Grensdoden en mensenrechten' en de daarbij behorende prijsuitreiking (http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Programma%20Grensdoden%20en%20Mensenr...)
zie ik tot mijn ontsteltenis staan dat staatssecretaris Teeven niet alleen spreekruimte krijgt, maar zelfs de prijs mag uitreiken.

De Nederlandse overheid levert ieder jaar een substantiële bijdrage aan grensbewakingsprogramma Frontex. Frontex, dat de Europese buitengrenzen
hermetisch probeert af te sluiten - ondanks het recht dat eenieder heeft om elders bescherming te zoeken en asiel aan te vragen), is de grootste
oorzaak van de enorme aantallen migranten die de dood vinden aan de buitengrenzen. Juist de high-tech bewaking maakt dat migranten zich
gedwongen zien om steeds risicovollere routes te nemen.
En dan mag Teeven, als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid, spreekruimte krijgen?

Teeven is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het Nederlandse asielbeleid; een beleid waarop (ook internationaal) steeds meer kritiek
komt en waarover verschillende rechters én mensenrechtenorganisaties zich herhaaldelijk negatief hebben uitgesproken. Dit asielbeleid,
vertegenwoordigd door Teeven, veroorzaakt ook in Nederland tientallen slachtoffers per jaar en dan heb ik het alleen over de doden, nog niet
eens over al die vluchtelingen die hier gebroken worden door een systeem van jarenlange apathisering, zware detentie, gedwongen dak- en rechtenloos
bestaan en geweigerde behandeling van eerder opgelopen trauma's.

En JUIST Teeven mag dan een prijs gaan uitreiken? Ik vind het onbegrijpelijk. Sterker nog, ik vind het een bijzonder offensieve
beslissing naar de migranten én de nabestaanden van de migranten die het leven hebben gelaten bij hun pogingen om veiligheid te zoeken in Europa.
Schandalig.

Op Indymedia.nl is inmiddels een oproep verschenen: (en dan de tekst van bovenstaande oproep)

Ik sluit me volledig aan bij deze oproep en verzoek de VU dringend om af
te zien van de deelname van Teeven aan dit symposium. En ook ik als
asielactiviste zeg: als Teeven komt, dan komen wij ook. Massaal.

Met vriendelijke groet,

DhjanaWie: 
Dhjana

Voor diegenen die de mogelijkheid willen hebben om er bij aanwezig te zijn
(binnen dus), hou er rekening mee dat je je van tevoren moet aanmelden:
http://steenbergenscriptieprijs.nl/?page_id=11Wie: 
nn

Op Facebook: https://www.facebook.com/VuMigrationLaw

Ter gelegenheid van de 12e uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs voor de beste masterscriptie over migratierecht, organiseert de sectie Migratierecht (VU Amsterdam) een symposium over Grensdoden en mensenrechten.

Dit symposium vindt plaats op 15 december 2014 in de zaal Agora 1, Boelelaan 1105, VU en gaat over de sterke stijging van het aantal omgekomen migranten op de Middellandse Zee in de afgelopen 25 jaar en de vraag of dit een neveneffect is van het Europese grensbewakingsbeleid (privatisering, externalisering, technologisering). Na presentaties van Thomas Spijkerboer en Tamara Last (VU), zal staatssecretaris Teeven ingaan op de vraag welke beleidsreactie van de Europese landen is vereist. De discussie wordt geleid door Folkert Jensma (NRC).

Het symposium start om 14.30 (inloop en koffie 14.00). De prijsuitreiking zelf is van 16.40 tot 17.30, met aansluitend borrel.

Deelname is gratis, maar aanmelding noodzakelijk in verband met de catering.

Graag vernemen wij van te voren of u aanwezig zult zijn. U kunt zich opgeven via onderstaande link: https://fd7.formdesk.com/vuamsterdam/SymposiumGrensdodenEnMensenrechten

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar secretariaat.3eEtage.rch@vu.nl onder vermelding van ‘VU-HSF prijsuitreiking 2014’.
Voor inhoudelijke informatie over het symposium zelf, graag contact opnemen met Martijn Stronks: m.c.stronks@vu.nl

We hopen u op 15 december te kunnen verwelkomen,
Thomas Spijkerboer, Evelien Brouwer en Martijn StronksWie: 
nn

'Teeven: “Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”', https://www.indymedia.nl/node/25785 .

Wie: 
nn

Is de (potentiële) ontvanger(s) al gevraagd die prijs te weigeren?Wie: 
JK

De potentiele ontvanger is niet bekend. Ik denk dat gegadigden worden uitgenodigd en het ter plekke bekend wordt.Wie: 
JK

De rol van Spijkerboer nader belicht

Een stukje geschiedenis.... In verband met Thomas Spijkerboer en zijn uitnodiging van Fred Teeven in de VU: heel verhelderend en met dank aan Doorbraak: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10470f28.htm

"Anders dan sommige radicale critici van dit beleid twijfel ik geen moment aan de integriteit van de voorstanders; uit alles blijkt dat zij
menen met vallen en opstaan op de goede weg te zijn. Ook zij zijn fel gekant tegen racisme, voor een open, multiculturele samenleving die open
staat voor invloeden van buitenaf. Juist om overwegingen van die aard bepleiten zij hun beleid. En vanwege hun integriteit durf ik hen aan te
spreken op een contra-productieve offspin van hun stellingname."

Socioloog Thomas Spijkerboer presenteert zichzelf op discussiebijeenkomsten graag als woordvoerder van de critici van het asielbeleid. Vorig jaar zei hij nog in De Balie dat Nederland het beste asielbeleid heeft, maar dat het nog beter moet. Na lezing van het boek "Grensoverschrijdingen", dat hij samen met Sarah van Walsum schreef, ben ik ervan overtuigd dat hij dat nog meent ook.

Zijn hoofdstuk over het "mythische debat" rond het Europese asielbeleid is het meest ontluisterend. "Voor- en tegenstanders staan als versteende
rotsen tegenover elkaar", beweert hij verdrietig. "Zo komen we niet verder." Dat vindt Spijkerboer zonde. En onnodig, want uiteindelijk
"gaat het hier slechts om verschillen in nadruk". Uiteindelijk zijn "we" het allemaal eigenlijk best eens, concludeert hij na een uitgebreide
analyse. "We" zijn, volgens de socioloog, immers allemaal liberalen en delen allemaal "het geloof in de democratie en de rechtsstaat".

Spijkerboer komt tot zijn versie van het einde van de geschiedenis door de opvattingen van de "objecten" van het asielbeleid, de migranten zelf,
gemakshalve buiten beschouwing te laten. Ook de stellingnamen van de restanten van links wuift hij weg met een zin over "de bommenfractie",
waarbij hij vermoedelijk doelt op RARA. Spijkerboer bejubelt zo de inmiddels potdicht getimmerde racistische consensus bij de Nederlandse
bestuurlijke en intellectuele elite. Vandaar ook dat de wetenschapper zelf niet in staat is om het racisme van de beleidsmakers te onderkennen.Wie: 
JK

Doden door Fort Europa een 'onbedoeld neveneffect'!?
https://www.indymedia.nl/node/25843


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech